Buto pasirinkimas

 • Būsimas pirkėjas „Aukštupio“ internetinėje svetainėje ar susisiekęs su pardavimo atstovu, pasirenka jam patinkantį butą ir susitaria dėl jo apžiūros.
 • Pasirinkus butą, pasirašoma rezervacijos sutartis bei sumokamas 5 000 eurų dydžio avansas.

Sutartis

 • Pasirašius rezervacijos sutartį, per 2–3 savaites yra suderinama ir pasirašoma preliminari pirkimo-pardavimo sutartis.
 • Pasirašymo metu sumokamas 10% dydžio avansas nuo turto vertės (įskaitant 5 000 eurų rezervacijos mokestį).
 • Iki galo užbaigus numatytus statybų darbus, pirkėjui nusiunčiamas pranešimas apie darbų pabaigą ir pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas.

Atsiskaitymas

Savo lėšomis

 • Pardavėjas su pirkėju pasirašo notarinę pirkimo-pardavimo sutartį numatydamas ir pasirašydamas atsiskaitymą pagal pakvitavimą.
 • Pirkėjas perveda visą sumą į pardavėjo nurodytą sąskaitą; pirkėjas registruoja savo nuosavybę Registrų centre.
 • Gavus iš pardavėjo pažymą apie visišką atsiskaitymą, pirkėjas gali laisvai disponuoti turtu, pasinaikina žyma apie įsiskolinimą.

Banko paskola

 • Pasirašomas susitarimas su banku dėl turto paskolos arba gaunamas garantinis banko raštas; pasirašoma notarinė pirkimo-pardavimo sutartis; pirkėjas įregistruoja savo nuosavybę Registrų centre.
 • Perdavus bankui notarinę pirkimo-pardavimo sutartį yra pasirašoma paskolos sutartis.
 • Pirkėjas įkeičia turtą ir įregistruoja Hipotekos skyriuje, o bankas, gavęs patvirtinimą iš Hipotekos skyriaus apie turto įkeitimą, perveda galutinę sumą už įsigyjamą turtą.
 • Pardavėjas išduoda pirkėjui pažymą, patvirtinančią apie visišką atsiskaitymą su pardavėju.

Išskirtiniai bankų pasiūlymai

Luminor Swedbank pasiūlymas SEB Šiaulių bankas

Statybos jau prasidėjo!

2019 vasaris 2020 gegužę įsikurkite naujuose namuose!

Susisiekite su mumis

Karina Paulauskaitė

Pardavimų atstovė

+370 611 78376 karina@aukstupis.lt

Mieli pirkėjai,

Jūsų vizitui projektas atviras kiekvieną

ketvirtadienį 12-15 val. Kviečiame išankstinei registracijai apžiūrėti Jus dominančius butus!

Registruotis